دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال

دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال

دپارتمان ورزشی آی تی فوتبال درباره دوره روانشناسی مربیگری فوتبال که دانشی میان رشته‌ای است که به بررسی داده‌های دو دانش حرکت شناسی و روان‌شناسی می‌پردازد.

این رشته همزمان به بررسی چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد آدمی و همین‌طور چگونگی مشارکت تأثیرات ورزش و تمرین‌های فوتبالی بر عوامل روانشناختی و جسمی می‌پردازد. روان‌شناسی ورزش کاربردی به آموزش و راهنمایی‌های روان شناختی برای افزایش عملکرد می‌پردازد. از مهارت‌های روانشناختی که آموزش داده می‌شود می‌توان به تصویرسازی ذهنی، مدیریت انرژی، نظم بخشیدن به هدف‌ها، گفتگو با خود اشاره کرد. روان شناسان ورزش کاربردی معمولاً با قهرمانان و مربی‌ها کار می‌کنند، اگرچه برخی از آنها برای دیگر کارفرماها از جمله ورزشکاران، مدیران تجاری و ارتش کار می‌کنند.

جهت مشاهده فیلم های آموزشی بر روی جلسات کلیک نمایید و در صورتی مایل به ثبت نام در دوره هستید اینجا کلیک نمایید .

 

 

 

دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه اول _ 1
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه اول _ 2
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه اول _ 3
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه اول _ 4
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه اول _ 5
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه دوم _ 1
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه دوم _ 2
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه دوم _ 3
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه دوم _ 4
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه سوم _ 1
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه سوم _ 2
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال جلسه سوم _ 3

سرفصل کارگاه:

1-الفبای روانشناسی فوتبال

2-طراحی تمرین با رویکرد روانشناختی

3- رفتار حرفه ای با داوران و تحلیل و بینش مربیگری

4- سه کلید مربیگری

5- دروازبانی و فوتبال مدرن

6- مربیگری روز مسابقه

7- تیم سازی

8- چگونه بازیکن نخبه بسازیم؟

9- مربیگری پس از مسابقه