دومین دوره حرفه‌ای طراحی تمرین

دومین دوره حرفه‌ای طراحی تمرین

دپارتمان دوره های ورزشی ؛

یکی از مهمترین فاکتورهای مربیگری در فوتبال مدرن، نحوه برنامه ریزی جلسات تمرین، تهیه طرح درس و بطور کلی اصول طراحی تمرین بر اساس شاخص‌های هر گروه سنی می‌باشد. مربیان با استفاده از این مهم می‌توانند در هر سطحی که فعالیت می‌کنند چه در بخش آموزشی مدارس فوتبال و چه در لیگهای حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارتهای بازیکنان خود را ارتقا داده و آماده رقابت کنند

جهت مشاهده فیلم های آموزشی بر روی جلسات کلیک نمایید و در صورتی که مایل به ثبت نام در دوره هستید اینجا کلیک نمایید

جلسه اول دومین دوره طراحی تمرین
جلسه دوم دومین دوره طراحی تمرین

سرفصل دوره

 زمان بندی تمرینات هفتگی

 برنامه ریزی تمرینات پیش فصل

 اصول طراحی یک جلسه تمرین استاندارد

 شاخص های گروه های سنی از مدارس فوتبال تا لیگ های حرفه ای