لیست امتیازات و جوایز

ردیف موضوع امتیازات تعداد تکرار محل مشاهده امتیاز
1 نصب اپ 15 یک بار در پنل کاربری
2 ثبت نام در سایت 10 یک بار در پنل کاربری
3 خرید دوره حضوری 10 نامحدود در پنل کاربری
4 خرید دوره آنلاین 15 نامحدود در پنل کاربری
5 خرید ویدئو آموزشی 15 نامحدود در پنل کاربری
6 تکمیل پروفایل کاربری 20 یک بار در پنل کاربری
عنوان امتیاز حداقل امتیاز جوایز دوره های آنلاین و فیلم آموزشی
توپ سفید 40 خرید یک دوره با 20 درصد تخفیف
توپ برنزی 90 خرید دو دوره با 20 درصد تخفیف
توپ نقره ای 150 خرید یک دوره رایگان
توپ طلایی 200 خرید یک دوره رایگان و خرید دوره دیگر با 50 درصد تخفیف